Zkušební komisař

Zkušební komisař
16. 2. 2017 11:12:33Elektronické testy

Zkušební komisař

Zkušební komisař je ten, který provádí závěrečné přezkoušení uchazečů o řidičské oprávně.

Zákony:

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění účinném v rozhodné době.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účiiném v rozhodné době.

Dokumenty:Zpět na výpis článků