Školení a zkoušky řidičů ADR

Školení a zkoušky řidičů ADR
04.03.2019 9:51:12Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Upozornění!
Všechna osvědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže se řidič zúčastní obnovovacího školení a úspěšně složí zkoušku před 1. říjnem 2021.

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách:

- základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek
- nadstavbový kurz pro přepravu látek v cisternách
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 1 (výbušné látky a předměty)
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 7 (radioaktivní látky)

Délka a rozsah školení se odvíjí od zvolené varianty a také závisí, zda-li uchazeč bude absolvovat nový kurz, obnovovací kurz nebo rozšiřovací kurz. Po absolvování školení musí uchazeč úspěšně složit závěrečný písemný test v prostorách školicí organizace před komisařem, který je jmenován Ministerstvem dopravy. Platnost ADR Osvědčení o školení řidiče je 5 let od data úspěšně vykonané zkoušky. Obnovovací školení (včetně závěrečné zkoušky) může být vykonáno kdykoliv v průběhu posledního roku platnosti ADR Osvědčení o školení řidiče a nová platnost Osvědčení bude prodloužena o dalších 5 let s tím, že bude navazovat na konec platnosti původního Osvědčení.

Více informací o cenách a průběhu školení získáte u níže uvedených školicích organizací, které jsou pověřeni Ministerstvem dopravy a aktivně provádějí školení v této oblasti.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí
www.prodopravce.cz

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4
www.dekra.cz

M KONZULT s.r.o.
Nad Statkem 177, Újezd
149 00 Praha 4
www.mkonzult.cz

VIKRA služby s.r.o.
Střítež 37
739 59 Střítež
www.vikra.cz

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.autoedu.cz
 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků