Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku

Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku
05.05.2021 13:45:18Režimy práce řidičů

Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku

Odchylně od čl. 8 nařízení (ES) č. 561/2006 týkajícího se dob odpočinku může být běžná denní doba odpočinku nebo zkrácená týdenní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu.
Během běžné denní doby odpočinku nebo zkrácené týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici spací kabinu, lůžko nebo lehátko.
Pokud jde o běžné týdenní doby odpočinku, vztahuje se tato výjimka pouze na cesty trajektem nebo vlakem, pokud:
a) cesta je naplánována na 8 nebo více hodin a
b) řidič má přístup ke spací kabině na trajektu nebo ve vlaku.

Zpět na výpis článků