Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)

Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)


   úřad obce s rozšířenou působností
    stanice technické kontroly (STK)
   stanice měření emisí (SME)

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobnosti o daném úřadu / stanici. V levé liště, která se rozbaluje tlačítkem vlevo nahoře, je možné skrýt/zobrazit jednotlivé vrstvy bodů.

Údaje použité v mapě vychází z údajů, které o sobě uvedli jednotliví provozovatelé stanic v centralizovaném informačním systému.


Vyvětlivky:

OA     osobní automobil
NA     nákladní automobil
TRA   traktor
ZS     zkušební stanice
ADR  vozidla přepravující nebezpečný náklad
 

Stáhněte si: