Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru

Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Silniční doprava
Metodika uvádí jak postupovat při použití kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD (pro hodnocení únosnosti vozovek) a georadaru GPR (pro zjišťování tlouštěk konstrukčních vrstev, k identifikaci nehomogenit, skrytých vad a poruch) při diagnostickém průzkumu vozovek pozemních komunikací. Upozorňuje na přínosy, které plynou ze zpracování dat naměřených oběma zařízeními a jejich využití při tvorbě homogenních sekcí, které slouží jako podklad pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek.
Cílem metodiky je uvést zásady pro uplatnění kombinace rázového zařízení FWD a georadaru,
postup při použití kombinace těchto dvou nedestruktivních diagnostických metod,
upřesnění postupu při tvorbě homogenních sekcí,
konkrétní příklady, při kterých je kombinace těchto zařízení využívána.
Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků