Identifikace kritických nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních nehod

Identifikace kritických nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních nehod
Silniční doprava
Pro identifikaci nehodových lokalit existuje celá  řada postupů. Naším cílem je představit nově vyvinutou metodu, která objektivně  lokalizuje místa DN na mezikřižovatkových úsecích silnic. Metoda, kterou označujeme jako KDE+, vychází z existence přesných údajů  o polohách DN a standardní metody KDE (Kernel Density Estimation), kterou rozšiřuje. Věříme, že použití tohoto postupu přispěje k identifikaci potenciálně  nebezpečných míst v síti pozemních komunikací a efektivnějšímu vynakládání prostředků na sanace skutečně nehodových lokalit. Metodika je výsledkem řešení projektu Technologické agentury ČR  č. TA01031303: GIROSAF –„Metodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod.“
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků