Metodika pro vyhodnocení souvislosti přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie

Metodika pro vyhodnocení souvislosti přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie
Silniční doprava
Cílem této metodiky je stanovení postupu pro vyhodnocení výsledků sběru dat a srovnání přímých a nepřímých ukazatelů, a přímých ukazatelů v souvislosti s realizovanými aktivitami, které jsou obsaženy v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). Jsou zde uvedeny možnosti srovnání výsledků mezi ukazateli a uvedena možná doporučení, jak se získanými statistickými daty zacházet a jaké závěry je pak možné vyvozovat – program PROGNE. Metodika umožňuje zjistit jednotlivým subjektům dle NSBSP, která byla schválená Vládou ČR, jak mohou využít potenciál uplatnění aktivit uvedených v Národní strategii. Metodika byla zpracována v rámci projektu TD020127 Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích, programu OMEGA, Technologické agentury ČR.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků