Minimální technické požadavky pro přenosné telematické systémy

Minimální technické požadavky pro přenosné telematické systémy
Silniční doprava
Tento metodický dokument má za cíl definovat a upravit minimální technické požadavky na použité komponenty komplexního přenosného systému pro informování účastníků silničního provozu a řízení dopravních proudů v místech dopravních uzavírek. V úvodu dokumentu jsou uvedeny veškeré právní předpisy, TP, zákony a další předpisy, které jsou pro řešenou oblast zásadní. Dále je systém dekomponován do systémových vrstev, u kterých jsou definovány požadavky na funkčnost, spolehlivost, přesnost a systémové parametry jednotlivých komponent. V další části jsou definovány minimální požadavky na vypracování projektové dokumentace, včetně požadavků na vytvoření dopravních schémat a na projekt přechodného dopravního značení. V konečné podobě má systém za cíl: Harmonizovat dopravní proudy v místech před a v dopravních uzavírkách; Snížit riziko a počet dopravních nehod v místech před a v dopravních uzavírkách a výrazně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu; Efektivně informovat účastníky silničního provozu; Umožnit řidičům využití alternativních tras pokud je to možné; Umožnit dispečerům monitoring nad provozem na dálnicích; Získávat aktuální a cenná data pro další plánování a výzkum systémů pro minimalizaci ekonomických ztrát v místech dopravních uzavírek. Dokument je výsledkem projektu VaV TA01030305 – Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní
kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů – Mobilní liniové řízení provozu (2011-2013) podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Alfa.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků