Dokumenty

Dokumenty
Odbavení checkin-checkout cestujících
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni_soubor map
Prověření možnosti implementace posílení koncesního modelu veřejné dopravy v České republice

Celkem dokumentů:984