Přístupnost budovy

Přístupnost budovy
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
Kontaktní telefon: +420 225 131 111
E-mail: posta@mdcr.cz
Internetová stránka: www.mdcr.cz
 

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO 2x
Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: NE
 

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:
 • schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO – schodiště tvořené 9 schody bez zábradlí, na pravé straně opatřené zdvihací plošinou
 • rampa: NE
 • zvedací plošina: ANO – nosnost 225 kg, velikost přepravní plošiny 100 x 100 cm, plošina opatřena zvonkem pro přivolání obsluhy umístěném vpravo vedle plošiny ve výšce 100 cm, možno ovládat také samostatně ovladačem umístěným na plošině za použití „euro klíče“

U hlavního vchodu se nachází:
 • akustický orientační majáček: NE
 • zvonek k přivolání obsluhy: ANO – vpravo vedle hlavního vstupu do budovy ve výšce 160 cm nad zemí, opatřen kamerou
 • zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
 • interkom: ANO
Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO
Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – 2 x 80 cm
Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE
Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO
Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: ANO
U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn mimo veřejně přístupnou část objektu. Ke vstupu tímto vchodem je možné využít pracovníků ostrahy.
Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO
Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

 

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO – 2 x suterén + 7 nadzemních podlaží
V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:
Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:
V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO – výtah je využitelný pouze za doprovodu pracovníků ostrahy objektu

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
Výtah je průchozí: NE
Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 -120 cm: ANO
Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO


Uvnitř kabiny se nachází:
 • ovladač s tlačítky: ANO – 120 cm nad podlahou výtahu, vpravo po vstupu do kabiny o ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE o dotykový displej: NE o zrcadlo: NE o sklopné sedátko: NE o madlo: NE o akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE o informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO o nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO o indukční smyčka se symbolem: NE
 • interkom: ANO – bez možnosti přenosu obrazu
V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

 

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO
O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE
Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE
Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO – doprovod zajistí pracovníci ostrahy objektu
Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO – směrové tabulky s vyznačením směru k jednotlivým kancelářím dle čísla
V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:
V objektu se nachází klientské přepážky: ANO
V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO – výška pultu podatelny je 110 cm
Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE
V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE
Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:
V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí
V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – vlevo od recepce


Přístupná toaleta je:
 • volně přístupná: NE – klíč je k dispozici na recepci
 • odemykatelná prostřednictvím euro klíče: NE
 • viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
 • označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
 • přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO
Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm: ANO
Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO
Dveře se otevírají ven: ANO


Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:
 • mísa se sedátkem ve výšce 60 cm o pevné madlo: ANO o sklopné madlo: ANO o velké umyvadlo: ANO o malé umývátko: NE o zrcadlo: ANO
 • ovladač nouzové signalizace: NE o přebalovací pult: NE
 

Stáhněte si: