Tomáš Vrbík

Tomáš Vrbík
Kontakt


Kontakt:    sekretariát
Telefon:     225 131 036
E-mail:       sekretariat.701@mdcr.czProfesní informace

2022 - dosud                         Ministerstvo dopravy - náměstek člena vlády

2014 - 2022                            Úřad Hospodářské komory ČR - tajemník


2012 - 2014                            Vedoucí poradců předsedy vlády Petra Nečase

2010 - 2012                            Ministerstvo životního prostředí - ředitel úřadu/náměstek ministra

2007 - 2010                            Kancelář náměstka ministra vnitra - ředitel

2006 - 2007                            Kabinet ministra financí - ředitel

2003 - 2006                            Poslanec Parlamentu ČR - ústavně-právní výbor, výbor pro obranu a 
                                                 bezpečnost, dočasná komise pro otázky Ústavy ČR a stálá komise pro 
                                                 sdělovací prostředky


1996 - 1998/2000 - 2003       Soukromý sektor -  reklama a public relations

1995                                         Kancelář Poslanecké sněmovny - asistent předsedy zahraničního výboru

1994 - 1998/1998 - 2002       Zastupitel a radní MČ Praha 2, zastupitel hl. m. Prahy


1992 - 1994                             Tisková sekce Hlavní kanceláře ODS