Ing. Veronika Hrdinová

Ing. Veronika Hrdinová
Kontakt


sekretariát
Telefon:     225 131 068
E-mail:       sekretariat.010@mdcr.cz
 

Profesní informace:
 
  2015 – dosud Ministerstvo dopravy
ředitelka Odboru personálního
 
  •  
2007 – 2015 Ministerstvo dopravy
vedoucí Oddělení technické pomoci
a podpůrných činností operačních programů v
Odboru fondů EU

 
  •  
2006 – 2007 Ministerstvo dopravy
referentka v Oddělení strukturálních fondů a programů EU v Odboru fondů EU

 
  •  
1994 – 1997 Ministerstvo financí
referentka v Oddělení svodného a analytického v Odboru daňových příjmů

 
 
Vzdělání:
 
  1989 – 1994 Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská  
Ing.