Finanční prostředky vynaložené na prezentaci resortu

Finanční prostředky vynaložené na prezentaci resortu
Žádost o:
"...přehled finančních prostředků, které vaše ministerstvo vynakládá na prezentaci resortu (případně ministra/ministryně) na sociálních sítích za roky 2016, 2015, 2014. Žádám, aby přehled obsahoval: rok, výši částky v Kč, zdůvodnění a informaci, kdo správu sítí zajišťuje. Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Odpověď:
Za roky 2014 a 2015 Ministerstvo dopravy žádnou formu placené propagace na sociálních sítích nerealizovalo, a to jak za Twitter ministra (ministr FB nemá), tak za Facebook ministerstva.  Za rok 2016 proběhla v prosinci propagace příspěvku na Facebooku ministerstva, týkajícího se otevření dálnice D8, z důvodu významnosti této dopravní stavby. Výdaje na propagaci tohoto příspěvku byly 500 Kč vč. DPH.

Správu sociálních sítí zajišťují pracovníci tiskového oddělení v rámci svých pracovních povinností, nevyužíváme externích služeb.