Finanční transfery za období 2001-2016 (Zlínský kraj)

Finanční transfery za období 2001-2016 (Zlínský kraj)
Žádost o:
"...poskytnutí písemného seznamu všech finančních transferů ze státního rozpočtu, z kapitol a fondů, případě jiných typů transferů, spravovaných či řízených Ministerstvem dopravy ČR, a to za období 2001-2016, kde příjemcem transferu jsou
- Zlínský kraj
- obce Zlínského kraje
- právnické osoby s účastí obcí Zlínského kraje (například dobrovolné svazky obcí)
- příspěvkové organizace založené nebo zřízené obcemi Zlínského kraje

Tato data, spolu s mnohými dalšími, budou sloužit k analýze časového vývoje disparit ve financování obcí Zlínského kraje z vnějších zdrojů. Je-li to možné, pak prosím o data v elektronické podobě, ideálně ve formátu MS Excel xls či xlsx, případně csv. Je možné i ve více souborech dle různých druhů transferů.  U jednotlivých transferů prosím alespoň o základní údaje:
- název příjemce
- identifikační číslo příjemce
- název transferu
- typ/druh/účel transferu
- částka transferu
- datum uskutečnění transferu.“


Odpověď:
MD v uváděném období poskytovalo transfery prostřednictvím kraje (§ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) pouze Zlínskému kraji a obcím s rozšířenou působností na účely uvedené v přiložených přehledech. K právnickým osobám s účastí obcí Zlínského kraje (například dobrovolné svazky obcí) ani příspěvkovým organizacím založeným nebo zřízeným obcemi Zlínského kraje finanční transfery nesměřovaly.
Příspěvek na úhradu závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě je krajům poskytován v souladu s usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1132.
Příspěvek na čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě byl krajům poskytnut v souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 54.
Příspěvek na Centrální registr vozidel byl krajům poskytnut na základě rozhodnutí vedení Ministerstva dopravy k zajištění kompatibility systému a na úhradu zvýšených nákladů obcí s rozšířenou působností v souvislosti s náběhem nového registru.
Požadovaná data, zapracovaná odborem financí a ekonomiky do tabulky MS Excel ve formátu xlsx, byla žadateli poskytnuta dne 5.6.2017.


Stáhněte si: