Kontroly dopravních psychologů

Kontroly dopravních psychologů
15.09.2022 15:33:21Poskytnuté informace
Kontroly dopravních psychologů
 
Žádost:
 „1) Kolik kontrol dopravních psychologů k dnešnímu dni MD ČR zahájilo a kolik jich dokončilo?
2) Jak dlouho tyto kontroly trvaly od jejich zahájení k jejich dokončení?
3) Jak dlouho trvá obvykle kontrola Ministerstva dopravy od zahájení do dokončení v jiných případech?
4) Z dokumentů, předložených pracovnicí MD XXXXX vyplynulo, že MD shromažďuje informace o počtu provedených dopravně psychologických vyšetření jednotlivými dopravními psychology. Proto žádáme předložení seznamu akreditovaných dopravních psychologů s počtem vyšetření, které provedly za rok 2020 a 2021.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo věcně příslušným Odborem agend řidičů a k jednotlivým bodům Vám poskytuje požadované informace.

Ad 1)   Za poslední dva roky k dnešnímu dni Ministerstvo dopravy zahájilo a dokončilo 2 kontroly činnosti dopravních psychologů.
Ad 2)    První kontrola trvala od zahájení do dokončení 1 rok a 9 dní, druhá kontrola – 39 dní.
Ad 3)   S ohledem na výše uvedené (bod 2) sdělujeme, že kontrola trvá od 39 dní do jednoho roku a 9 dní. „Obvyklá“ délka kontroly není nijak objektivně definována.
Ad 4)   K tomuto bodu Ministerstvo dopravy sděluje, že žádným seznam akreditovaných dopravních psychologů s počtem dopravně psychologických vyšetření nedisponuje a ani takový seznam nevede, vyjma seznamu udělených akreditací k provádění dopravně psychologického vyšetření, v členění dle jmen a v členění dle krajů. Tyto seznamy jsou veřejně dostupné
na webových stránkách Ministerstva dopravy: Ministerstvo dopravy ČR - Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření (mdcr.cz).
Vzhledem k výše uvedenému bude k tomuto bodu vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které bude žadatelce samostatně zasláno.

Informace byly poskytnuty 30.08.2022


Zpět na výpis článků