Výstražné světla modré barvy

Výstražné světla modré barvy
10.05.2023 10:52:46Poskytnuté informace
Žádost:
„žádám o informace, podle jakého právního předpisu jsou tato vozidla České národní banky
osazena zvláštními výstražnými světly vyzařující světlo modré barvy (modré majáky).“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaši žádost věcně příslušným odborem a sděluje následující.
Veškerá vozidla, která mohou být vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy jsou uvedena v odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a nařízení vlády č. 110/2001 Sb. Žádný z uvedených právních předpisů však Vámi dotazovaná vozidla neuvádí.

Ministerstvo dopravy doporučuje, abyste se svojí žádostí kontaktoval přímo provozovatele dotazovaných vozidel.

Informace byla poskytnuta 12.4. 2023.

Zpět na výpis článků