Zápis CK MD k modernizaci trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Zápis CK MD k modernizaci trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
10.06.2022 15:26:48Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 16. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti požádal žadatel o následující informace, cit.:

„1) Zápis ze zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy z roku 2019, na kterém došlo ke schválení záměru na realizaci zadání ze strany Správy železnic, státní organizace pod názvem ‚Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)‘.

2) Informac[e] o tom, zda v období od okamžiku schválení výše uvedeného záměru ze strany Centrální komise MD do dne podání této žádosti (16.5.2022) došlo ze strany Správy železnic, státní organizace k podání jakékoliv žádosti o aktualizaci/změnu/revizi předmětného rozhodnutí Centrální komise MD, a v případě, že k podání takové žádosti (či žádostí) došlo, co bylo obsahem předmětné žádosti (předmětných žádostí) a jakým způsobem o takové žádosti či žádostech Centrální komise MD rozhodla.“

Odpověď:

K prvnímu bodu poskytujeme zápis z jednání Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 26. 11. 2019. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní. Proto jsou v přiložených dokumentech, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, anonymizovány.

Ke druhému bodu sdělujeme, že Správa železnic, státní organizace, nyní předkládá aktualizaci záměru projektu investiční akce „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“ k připomínkování. Nejdříve na konci června bude předložena její finální verze na jednání Centrální komise MD.

Informace byla poskytnuta 26. 5. 2022

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků