Statistiky bodovaných řidičů za rok 2023 - 1.pololetí

Statistiky bodovaných řidičů za rok 2023 - 1.pololetí
22.08.2023 16:38:04|Statistiky bodovaných řidičů

Moravskoslezský kraj zůstává i v 1. pololetí krajem s nejvyšším počtem bodovaných řidičů, a to jak v absolutním počtu 66 915 bodovaných řidičů, tak podílem 9,21% z celé republiky. Nejméně bodovaných řidičů (45 364) bylo naopak s 5,06% podílem v Praze. Celkově bylo v ČR za 1. pololetí 472 521 bodovaných řidičů, z toho 43 729 mělo plných 12 bodů, což je sice celých 9,25 % ze všech bodovaných řidičů, ale jen 0,63 % všech registrovaných řidičů.

Drtivá většina (91%) z dvanáctibodových řidičů jsou muži, což při jejich bezmála 55% zastoupení mezi všemi řidiči znamená, že ženy řidičky bývají mnohem méně často bodovány. Potvrzuje to též celkový poměr mezi bodovanými muži a ženami, který lze zaokrouhlit osm ku dvěma ve prospěch žen.

Množství řidičů, kteří mají na svém kontě alespoň jeden bod, odpovídá 6,84 % všech registrovaných řidičů, tzn. každý cca 15. řidič je bodovaný. Největší skupinu řidičů tvoří ti, kteří mají na svém kontě 2 body, následuje skupina se 3 body a na třetím místě je skupina řidičů s 12 body; jen nepatrně menší jsou skupiny se 7 a 4 body. Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 46 let a řidičky ženy ve věku 44 let.

Tyto a další zajímavé statistiky se přinášíme v Informaci o stavu bodového systému v 1. pololetí roku 2023 – Bodovaní řidiči.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků