Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2023 - 1.pololetí

Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2023 - 1.pololetí
22.08.2023 16:42:44|Statistiky přestupků a trestných činů

Za 1. pololetí roku 2023 bylo na našich silnicích evidováno celkem 213 891 přestupků a trestných činů. Evidován byl přírůstek 586 bodovaných jednání za den. Nejčastějším porušením pravidel je stále překračování rychlosti v obci. Statistiky z Centrálního registru řidičů potvrzují, že v 1. pololetí roku 2023 bylo mezi bodovanými řidiči 30% těch, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h. Naštěstí o dost méně (10%) je pak řidičů, kteří při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 20 km/h a více.

V pomyslném žebříčku nejčastěji evidovaných jednání zařazených do bodového systému se na druhém místě se 17.19% dlouhodobě drží řidiči, kteří byli bodováni za držení telefonu v ruce. Přestože se jedná o velmi závažný přestupek často s fatálními následky, řidiči zákaz dlouhodobě ignorují. Podle policejních statistik za posledních 10 let vzrostl počet přestupků týkajících se používání mobilního telefonu za volantem o téměř 50 %. Podle současné sazby se jedná o dvoubodový přestupek, podle již schválené novely silničního zákona to od příštího roku bude za 4 body. Zároveň se zvýší jak sazby blokových pokut, tak i horní hranice sazeb ve správním řízení.

Když k výše uvedeným přestupkům připočteme 14,11% řidičů, kteří porušili povinnost být za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu, které od příštího roku také budou za 4 namísto dosavadních 3 bodů, dostaneme 72,39% všech přestupků, které jsou řidičům evidovány v bodovém systému. Snažte se jich vyvarovat a s velkou pravděpodobností nedostanete body.

Kompletní přehled evidovaných jednání za 1. pololetí 2023 nabízíme v přehledu bodované Přestupky a trestné činy.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků