Statistiky

Statistiky
Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě (NACE 50.3 a 50.4)
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2015
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci EU za rok 2015
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2014
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci EU za rok 2014
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2013
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci EU za rok 2013
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2012
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci EU za rok 2012
Souhrnný přehled o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách 2011

Celkem dokumentů:55