Návrh na změnu dopravního značení

Návrh na změnu dopravního značení
13. 3. 2012 0:00:00|Pozemní komunikace

03. Pojmenování (název) životní situace

Návrh na změnu dopravního značení

04. Základní informace k životní situaci

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného návrhu u příslušného úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví:
 
na silnici II. a III. třídy - příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 
na silnici I. třídy - příslušný krajský úřad, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
 
na místní komunikaci - příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 
na dálnici - Ministerstvo dopravy, po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 
návrh na změnu dopravního značení,
 
dokumentaci, příp. situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně; jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou:
 
správce komunikace,
 
příp. dotčené organizace, orgány nebo občané.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Je možné podat návrh na umístění "Zákazu parkování" před vlastní garáží?
Dopravní značku "Zákaz parkování" současné právní předpisy neznají; pokud bychom si pod tímto pojmem představovali dopravní značku č. B 29 "Zákaz stání", pak by její umístění před vlastní garáž nedávalo smysl, protože tento zákaz je již dán obecnou právní úpravou.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
 
krajské úřady,
 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 
obecní úřady.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 
- Pozemní komunikace

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.05.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.Zpět na výpis článků