Změna vlastníka vozidla

Změna vlastníka vozidla
01.10.2020 20:00:00|Registr vozidel
Změna vlastníka vozidla

Změna vlastníka silničního vozidla

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu (např. prodej, darování).
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne:
  • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
  • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • společnou žádost dosavadního a nového vlastníka (provozovatele, není-li totožný s dosavadním nebo s novým vlastníkem)
  • doklad do nabytí vlastnického práva k vozidlu v případě přechodu vlastnického práva 
  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
  • provedení evidenční kontroly (ne starší než 1rok) ověří úřad při vyřizování žádosti 


Žádost si můžete nachystat také na Portálu dopravy ještě před cestou na úřad.

Predstavujeme-Portal-dopravy.png
 

krizek.png  Správní poplatek činí 800 Kč (u vozidla s nejméně 4 koly), 700 Kč (přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti), 500 Kč (přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti), 500 Kč  (motocykl nad 50 cm3), 300 Kč (motocykl do 50 cm3)

V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku. 
K žádosti je třeba přiložit doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu a ostatní výše zmíněné doklady (technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla se přikládají, jsou-li k dispozici).
 

krizek.pngCelý úkon se provádí bezodkladně (zpravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

 

krizek-(2).pngNení-li dodržena výše zmíněná lhůta 10 dnů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.​


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:

Výše správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 27).
Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 153//2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Stáhněte si:
Zpět na výpis článků