Pravidla pro žadatele a příjemce K2.1

Pravidla pro žadatele a příjemce K2.1
NPO_272x113px_orez.jpg

Pravidla pro žadatele a příjemce - komponenta 2.1, verze 1.3, září 2023

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (dále jen „Pravidla“) byla zpracována Ministerstvem dopravy ČR, které je Vlastníkem komponenty 2.1 v rámci Národního plánu obnovy (dále jen VK 2.1).

Cílem dokumentu je seznámit žadatele a příjemce s pravidly, procesy a postupy, které je nutné dodržovat při předkládání žádostí o podporu, s pravidly hodnocení projektových žádosti a s pravidly souvisejícími s plněním povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a dalších závazných dokumentů a povinností vyplývajících z implementace projektů spolufinancovaných z Recovery and Resilience Facility (dále jen RRF) po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Pravidla jsou určena pro všechny oprávněné žadatele, kteří se mohou ucházet o podporu z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) v komponentě 2.1 (dále jen K2.1) a příjemce, jejichž žádosti o podporu uspěly v procesu výběru projektů a byly schváleny pro podporu z NPO K2.1. Pravidla jsou neoddělitelnou součástí výzev k předkládání žádostí o podporu v rámci NPO K2.1.

Pravidla pro žadatele a příjemce reflektují právní předpisy Evropské unie (dále jen EU) a České republiky (dále jen ČR) a metodické dokumenty zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, který plní roli Delivery unit NPO pro implementaci NPO pro období 2021–2026.