Komponenta 7.6 Elektrifikace železniční dopravy

Komponenta 7.6 Elektrifikace železniční dopravy
NPO_272x113px_orez.jpg

Národní plán obnovy – komponenta 7.6 Elektrifikace železniční dopravy

Cílem komponenty 7.6, jež je součástí Národního plánu obnovy, je zvýšit elektrifikaci českých železničních sítí, modernizovat je, a tím podpořit přechod dopravy na železnici a také snížit využívání fosilních paliv v českém dopravním systému.

Součástí komponenty 7.6 je jediná investice ve výši 1,318 mld. Kč, která je určena k dokončení projektu Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa v délce 9,98 km. Investice se uskuteční do 30. června 2026.