Databáze projektů VaVaI v oblasti dopravy

Databáze projektů VaVaI v oblasti dopravy
10.10.2014 0:00:00Databáze projektů VaVal
Databáze obsahuje seznam výzkumných projektů s dopravní tematikou realizovaných v rámci programů resortu dopravy v letech 2001 až 2011 a programů Technologické agentury ČR do roku 2011. Cílem je informovat o projektech výzkumu, vývoje a inovací realizovaných na Ministerstvu dopravy a v rámci programů TA ČR. Databáze přispěje k optimalizaci činnosti MD a zároveň zabrání řešení duplicitních projektů či zadávání studií se stejným obsahem. Programy resortu dopravy: „Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj“ (označení CE) „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“ (označení CG) „Bezpečná a ekologická doprava“ (označení 1F) Programy Technologické agentury ČR: Alfa (označení TA) Beta (označení TB) Omega (označení TD) Centra kompetence (označení TE)

Zpět na výpis článků