Výdaje na dopravní infrastrukturu rozpočtované v kapitole 397 - OSFA (úvěry EIB přijaté ČR)

Výdaje na dopravní infrastrukturu rozpočtované v kapitole 397 - OSFA (úvěry EIB přijaté ČR)
Rozpočet MD za rok 2005

S ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), které umožňuje vládě financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu, byly Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy zpracovány zákony o přijetí úvěrů Českou republikou na zajištění výstavby významných dálničních a silničních programů.

Do kapitoly 397-OSFA jsou navrženy výdaje na financování těchto programů:

  • 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů"
  • 227 270 „Výstavba SO kolem hl.m. Prahy, část jihozápadní"
  • 327 220 „Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem - st. hranice ČR/SRN"
  • 327 250 „Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec králové - st. hranice ČR/Polsko"
  • 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní 2002"

Finanční krytí programu 327 240 „Výstavba dálnice D 47 Lipník - Ostrava - státní hranice" je zajištěno zákonem č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47. Zároveň se uvažuje o přijetí úvěru Českou republikou, poskytnutého Evropskou investiční bankou. Užití úvěru ve výši 7,2 mld. Kč se předpokládá na úseky: 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín, 4705 Bělotín - Hladké Životice a úsek 4706 Hladké Životice - Bílovec. Případné užití prostředků z doposud nepřijatého úvěru na výstavbu dálnice D 47 není do kapitoly 397-OSFA rozpočtováno.

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv v roce 2005 (v tis. Kč)

Číslo programuNázev programuNávrh výdajů 2005
227 210Dálniční obchvat Plzně a souvisejících přivaděčů104 590
227 270Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní618 000
327 220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN4 239 707
327 250Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - státní hranice ČR/Polsko2 475 000
227 820Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 200261 588
327 240Výstavba dálnice D 47 Lipník n.B. - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko0

 Zpět na výpis článků