Metodické vedení v oblasti liniového zákona

Metodické vedení v oblasti liniového zákona
17.01.2022 10:35:55Kontrolní a dozorová činnost

Metodické vedení v oblasti liniového zákona

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu se za účelem sjednocování praxe krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu působnosti dle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vydávat a zveřejňovat výkladová stanoviska k liniovému zákonu a případně další materiály vznikající při činnosti odboru.
Liniový zákon je interpretován a aplikován rovněž jinými útvary Ministerstva dopravy a jinými správními orgány, přičemž uvedená stanoviska představují odborný názor toliko Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu.
Navzdory snaze o aktuálnost je třeba předmětné materiály vždy vnímat v kontextu účinné právní právní úpravy a judikatury vrcholných soudních orgánů. Nelze samozřejmě opominout ani nezbytnost zohlednění okolností konkrétního případu.


Výkladová stanoviska
1. Postavení Ministerstva dopravy jako nadřízeného správního orgánu
(publikováno 1.3.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

2. Určení vyvlastňovacího úřadu v případě, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je kraj, jehož krajský úřad je příslušný k provedení řízení
(publikováno 1.3.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

Další materiály
A. Poznatky Samostatného oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám v oblasti výkonu činnosti nadřízeného/odvolacího správního orgánu
(publikováno 27.2.2020; podle právního stavu k 1.1.2020)

B. Společné řízení podle § 4c liniového zákona. Vybrané otázky a odpovědi.
(publikováno 15.6.2021; podle právního stavu k 1.1.2021)
 

Zpět na výpis článků