Podmínky vydávání Věstníku dopravy

Podmínky vydávání Věstníku dopravy


Ministerstvo dopravy vydává Věstník dopravy (VD) od 24. dubna 2013 pouze v elektronické podobě. Tato podoba je také jediným relevantním zdrojem informací z rezortu Ministerstva dopravy. Ostatní mutace Věstníku dopravy mají pouze informativní charakter.

Podmínky vydávání Věstníku dopravy

V roce 2016 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.

Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:

15. ledna, 12. února, 11. března, 8. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 29. července, 26. srpna, 23. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince.

Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních dnů od uzávěrky.

Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).

Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz .