Informace pro obecní úřady

Informace pro obecní úřady
Elektronické testy
Ministerstvo dopravy podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky žadatelů, dále zdokonalovací školení pro prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a přezkoušení zkušebních komisařů.
 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. Ministerstvo dopravy  pověřilo prováděním školení zkušebních komisařů školící organizaci:
- Centrum služeb pro silniční dopravu
 
Organizace  zkoušek žadatelů a přezkoušení zkušebních komisařů je  upravena ZKUŠEBNÍM ŘÁDEM k provádění zkoušek k získání, rozšíření nebo zdokonalování odborné způsobilosti zkušebního komisaře, ze dne 10. února 2017, č.j. 7/2017-160-LEG/1.

 

Informace o změně koncepce vzdělávání zkušebních komisařů s žádostí o součinnostZpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat