Pomocník při aplikaci eTesty

Pomocník při aplikaci eTesty
Elektronické testy

1) Chyba při stahování papírových testů

 Při komplikacích se stahováním a tiskem papírových testů vyzkoušejte obě možnosti podle přiloženého schématu.
 

2) Chyba při zadávání čísla opakované zkoušky provedené v měsíci říjnu.

Situace:
Neúspěšně vykonané testy v měsíci říjnu nelze zadat jako opakovaný test. Po zadání čísla původního testu se objeví chybová hláška s informací, že číslo testu je v chybném formátu

Řešení: Situace nebrání ve vykonání zkoušky, komisař zadá požadovanou zkoušku jako první zkoušku žadatele, následně písemně opraví údaje na protokolech o zkoušce. Po ukončení zkoušky odesílá standardním způsobem výsledek zkoušky na PVS. Následně bude ve statistice cestou automatické aktualizace dat na základě identifikačních údajů žadatele nová zkouška zařazená na serveru MD jako opakovaná. Dvojici "původní kód zkoušky" a "nově vygenerovaný kód zkoušky" není již třeba zasílat  technické podpoře aplikace eTesty.

Poznámka: Výše popsanou chybu nelze ve verzi, která je na zkušebních místech, opravit. Oprava by vyžadovala nasazeni nove verze, ta není v současné době dostatečně otestována a její ukvapené plošné nasazení na zkušební místa by bylo rizikové. Problém se vyskytne pouze u opakovaných zkoušek za říjen.


Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat