Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
19.01.2022 10:44:26Mezinárodní osobní doprava
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

 

Informace pro dopravce
 

Dne 30. listopadu 2017 a dne 12. září 2018 byla přijata dvě nařízení Evropského parlamentu  a Rady:

-           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a  kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011,
-           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011,(EU) č. 515/2014,(EU) 2016/399,(EU)2016/1624 a (EU)2017/2226.

Podle obou těchto  nařízení se budou muset dopravci dotázat do systému EES (letecký dopravce) a ETIAS (letecký i autobusový dopravce), zda cestující splňuje podmínky pro vstup na území Evropské unie.

Bližší informace o systémech EES a ETIAS naleznete zde:

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders_cs

Systém EES nahrazuje ruční razítkování cestovních dokladů elektronickým záznamem o vstupu a výstupu cestujících. Dopravci tedy budou muset ověřit, zda státní příslušníci třetích zemí cestující do EU s krátkodobým vízem nepřečerpali počet povolených vstupů, popřípadě bezvízoví cizinci nepřekročili dobu povoleného pobytu.
 
Jakmile vstoupí do operačního provozu také systém ETIAS, budou muset dopravci ověřit, zda cestující osvobození od vízové povinnosti mají platné cestovní povolení.
 
Pokud dopravce neprovede výše předepsanou kontrolu, a dopraví na území členských států EU cestujícího, který nesplňuje podmínky pro vstup, vystavuje se možnosti postihu dle platných právních předpisů.
 
Aby mohl dopravce nahlížet do příslušných souborů v obou systémech, musí být registrován u Evropské agentury pro rozsáhlé informační systémy (dále jen „euLISA“) a splnit další technické podmínky pro přístup k jednotlivým službám.

EuLISA  zřídila webovou stránku https://www.eulisa.europa.eu/Organisation/GoverningBodies/Pages/Working-Group-for-Carriers.aspx

která vám poskytne všechny relevantní informace, které budete potřebovat, abyste mohli provozovat přeshraniční osobní dopravu v souladu s platnými právními předpisy.
 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že systém EES vstoupí do operačního provozu již na podzim roku 2022 je ve vlastním zájmu každého dopravce seznámit se s novými podmínkami a provést nezbytná administrativní a technická opatření v co nejkratším termínu.

V sekci STÁHNĚTE SI naleznete informace též v anglickém jazyce.
 



Stáhněte si:
Zpět na výpis článků