Nové povinnosti vedení záznamů

Nové povinnosti vedení záznamů
29.08.2022 10:57:32Balíček Mobility

 V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.
 
Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014
Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.
 
Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014
Řidič je povinen zaznamenávat odpočinek čerpaný na trajektu či ve vlaku, a to pomocí symbolu „postele“ spolu se značkou „trajekt/vlak“.
 
Čl. 34 odst. 6 písm. f) Nařízení č. 165/2014
Řidič vozidla vybaveného analogovým tachografem na záznamový list zapíše symboly zemí, ve kterých začala a skončila jeho denní pracovní doba. Řidič zapíše rovněž symbol země, do níž vstoupí po překročení hranice členského státu, a to na začátku první zastávky řidiče v tomto členském státě. Tato první zastávka se uskuteční na nejbližším vhodném místě zastávky na hranici nebo po jejím překročení. Pokud k překročení hranice členského státu dojde na trajektu nebo ve vlaku, řidič symbol země zapíše v přístavu nebo stanici příjezdu.

Čl. 34 odst. 7, druhý pododstavec Nařízení č. 165/2014
Od 2. února 2022 řidič zapíše rovněž symbol země, do níž vstoupí po překročení hranice členského státu, a to na začátku své první zastávky v tomto členském státě. Tato první zastávka se uskuteční na nejbližším možném místě zastávky na hranici nebo po jejím překročení. Pokud k překročení hranice členského státu dojde na trajektu nebo ve vlaku, řidič symbol země zapíše v přístavu nebo stanici příjezdu.
 
V souvislosti s přijetím balíčku mobility bude dále od 1. 7. 2026 povinnost vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku dopadat i na řidiče malých vozidel v mezinárodní dopravě (tj. vozidel nebo jízdních souprav o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny používaných v mezinárodní dopravě).
V této souvislosti je třeba upozornit na tu skutečnost, že Dohoda AETR na změny přijaté Balíčkem mobility doposud nereagovala, vývoj pro následující roky nelze prozatím předvídat.

Zpět na výpis článků