Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
01.06.2021 13:29:27Informace k vybraným zemím

Na základě Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím mohou od 1. 1. 2021 dopravci silniční nákladní dopravy ze zemí EU při tranzitních a třetizemních přepravách z nebo do Spojeného království provádět přepravy na základě Eurolicence.
 
Výjimky pro nákladní dopravu prováděnou dopravci z České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska bez nutnosti být držitelem Licence
 
Bez platné licence, podle dohody mezi EU a Spojeným královstvím, lze uskutečnit tyto druhy přepravy zboží a jízdy bez nákladu ve spojení s takovou přepravou:
 
•             přepravu pošty coby univerzální služba;
•             přepravu poškozených nebo havarovaných vozidel;
•             přepravu zboží motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla nepřesahuje 3,5 tuny;
•             přepravu léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelných pohromách a v rámci humanitární pomoci;
•             přepravu zboží vozidly, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) přepravované zboží je ve vlastnictví podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;
b) účelem přepravy je převést zboží z nebo do prostor podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo je přemístit buď uvnitř podniku podnikatele v silniční nákladní dopravě, nebo mimo něj, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;
c) vozidla vykonávající takovou přepravu musí být řízena zaměstnanci podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo mu dána k dispozici na základě smluvního závazku;
d) vozidla přepravující náklad patří podnikateli v silniční nákladní dopravě, byla jím koupena na úvěr nebo je má v pronájmu a
e) taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podnikatele v silniční nákladní dopravě;
 
•             přepravu zboží motorovými vozidly s nejvyšší povolenou rychlostí nepřevyšující 40 km/h.
 

Zpět na výpis článků