Platné řidičské průkazy vydané v České republice

Platné řidičské průkazy vydané v České republice
01.02.2005 0:00:00Řidičské průkazy
Platné řidičské průkazy vydané v České republice
 

 

 

 

 

 

Typ 7
vydáván od 1. 5. 2004

datum platnosti je uveden na přední straně řidičského průkazu v položce 4b

 

Typ 8
nově vydaný řidičský průkaz od 19. 1. 2013

datum platnosti je uveden na přední straně řidičského průkazu v položce 4b

 

 

  • nově vydávaný ŘP (od 19.1.2013) je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních karet). Svým provedením odpovídá vzoru řidičského průkazu, který je stanoven platnými právními předpisy Evropské unie.
  • podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ"
  • ŘP podle vzoru EU je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako předchozí typ je uznáván i v ostatních státech "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva-1949, Vídeň-1968)
  • nový ŘP má stanovenou dobu platnosti 5 let (uveneno v položce 4b), pokud osvědčuje i řidičská oprávnění skupin C1, C1+E,C, C+E, D1, D1+E,D a D+E, v ostatních případech se vydává s dobou platnosti na 10 let, tj. pro skupiny ŘO AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T
  • výroba ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů


Zpět na výpis článků