Projektová příprava staveb

Projektová příprava staveb
Směrnice č. V-1/2012 zde Dle směrnice V-1/2012 byly v průběhu září projednány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR. Došlo k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného skutkového stavu projektové přípravy u jednotlivých projektů na rok 2018. Ministerstvo dopravy pravidelně zveřejňuje aktualizované rozpisy investorské přípravy na svých webových stránkách. Rozpisy Projektová příprava červen Dle směrnice V-1/2012 byly v průběhu února projednány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, SŽDC, ŘVC ČR a Povodí