Využití virtuální reality při analýze objektů dopravní infrastruktury s velkým počtem osob