Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže

Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže
Silniční doprava
Doprava v České republice, obdobně jako i v jiných vyspělých státech, představuje významný antropogenní jev ovlivňující kvalitu životního prostředí a život člověka, a to jak z pozitivního, tak i negativního úhlu pohledu. Ve smyslu ochrany životního prostředí před hlukem ze silniční dopravy se jako velmi důležitý poznatek jeví detailní znalost akustických charakteristik aplikovatelných technologií výstavby povrchu vozovek a jejich změny z hlediska dlouhodobého užívání.
Účelem a cílem předkládané metodiky je poskytnutí efektivního nástroje pro možnost nezávislého ověření, hodnocení a posouzení hlučnosti jednotlivých typů i druhů povrchů komunikací v běžném provozu, a t o v libovolné fázi jejich životnosti i v celé jejich délce, z hlediska generované hlukové emise, která vzniká při styku pneumatika/vozovka. Způsob představeného hodnocení i posuzování je nezávislý na okolním dopravním proudu i okolí vlastní komunikace. Formulace metodiky měření hlučnosti povrchů komunikací metodou malé vzdálenosti (CPX), zásadním způsobem přispěje k transparentní a nezávislé deklaraci hlukových vlastností různých povrchů vozovek v různé době životnosti.
Předkládaná metodika představuje návod jak měřit, interpretovat a následně hodnotit hlučnost jednotlivých typů povrchů vozovek tak, aby získané výsledky byly nezávislé na složení a intenzitě provozu na dané komunikaci a stejně tak na charakteru blízkého okolí vlastní komunikace. Popsány jsou jednotlivé technické aspekty, podmínky měření, interpretace získaných výsledků a ukázány možné dílčí postupy i techniky měření a hodnocení včetně názorných ukázek.
Publikace byla zpracována jako hlavní výstup projektu výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA0103045 „Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání“.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků