Prohlídky vybraných úseků silniční sítě

Prohlídky vybraných úseků silniční sítě
Silniční doprava
Tato metodika se zabývá nástrojem „Uvádění vybraných úseků komunikací v Centrální evidenci PK a provádění prohlídek PK na těchto úsecích“, konkrétně jeho druhou částí – prováděním prohlídek pozemních komunikací na vybraných úsecích.  Díky transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury [10] do právního řádu České republiky (dle zákona č. 152/2011 Sb.[13]) vyvstala správci pozemních komunikací zařazených do sítě TEN-T povinnost evidovat v Centrální evidenci pozemních komunikací:
• informace o úsecích komunikací zařazených do TEN-T, jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemních komunikacích.
• informace o úsecích komunikací zařazených do TEN-T, u nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucí z vlastností komunikace vedlo k výraznému snížení nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto rizik. Tato metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků