Inland AIS a Inland ECDIS

Inland AIS a Inland ECDIS
18.04.2017 11:23:37Další agenda vnitrozemské vodní dopravy

Inland Automatic Identification System (Inland AIS) je systém, který automaticky zasílá polohu a jiné bezpečnostně relevantní informace o plavidle jiným plavidlům a také Středisku Říčních informačních služeb (Středisko RIS).

Souvisejícím systémem je Inland ECDIS, který prostřednictvím elektronické navigační mapy (IENC) a software instalovaného na PC poskytuje pro uživatele informace důležité pro plavbu. Na základě kombinace AIS a Inland ECDIS získá vůdce plavidla na své elektronické mapě grafické zobrazení polohy všech okolních plavidel vybavených stejnou technologií, doplněné o důležité informace (např. název, volací značku, typ plavidla, ENI, délku a šířku plavidla nebo sestavy, rychlost, kurz, polohu).

Zařízení tedy umožňuje sledovat a zobrazovat aktuální polohu plavidel na vodní cestě, což výrazně zvyšuje bezpečnost plavby, zefektivňuje proplavovací cykly na plavebních komorách a v neposlední řadě rovněž usnadňuje výkon kontrolní činnosti. Povinnost používat Inland AIS a související zařízení na některých plavidlech je postupně zaváděna v jednotlivých evropských státech, např. v Německu byla povinnost již zavedena.

V ČR je plánováno zavést povinnost užívat Inland AIS a související zařízení některými plavidly k 1. dubnu 2019.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků