Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1040

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1040
17.09.2020 10:58:59Legislativa vnitrozemská vodní doprava
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ( 3 ) stanoví požadavky týkající se mezních hodnot emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a postupů EU schvalování typu pro různé kategorie motorů určených pro nesilniční mobilní stroje.
Data platná pro nové mezní hodnoty emisí, označovaná v nařízení (EU) 2016/1628 jako „etapa V“, jsou stanovena s cílem poskytnout výrobcům jasné a úplné informace a přiměřené období pro přechod na etapu V a zároveň podstatně snížit administrativní zátěž schvalovacích orgánů.
Rozšíření onemocnění COVID-19 způsobilo narušení dodavatelského řetězce kritických součástí a dílů, což vedlo ke zpožděním v případě motorů a strojů vybavených motory, jež splňují méně přísné mezní hodnoty emisí než hodnoty etapy V a které musí být uvedeny na trh před daty stanovenými v nařízení (EU) 2016/1628.
V důsledku narušení způsobeného rozšířením onemocnění COVID-19 je velmi pravděpodobné, že výrobci nesilničních mobilních strojů, označení v nařízení (EU) 2016/1628 jako „výrobci původních zařízení“, nebudou schopni zajistit, aby v případě motorů a strojů vybavených těmito motory, na které se vztahuje přechodné období podle nařízení (EU) 2016/1628, byly dodrženy lhůty stanovené v uvedeném nařízení, aniž by utrpěli vážné ekonomické škody.
S ohledem na současné okolnosti a v zájmu zajištění hladkého fungování vnitřního trhu, zajištění právní jistoty a zabránění možnému narušení trhu je nezbytné prodloužit platnost některých přechodných ustanovení nařízení (EU) 2016/1628.
Přesné znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19, naleznete v příloze.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků