Dokumenty

Zrušit filtry

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:  Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkouškyMísto16. ledna 20232. února 2023DVI a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín   nebo   ...

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Informace o technickém vybavení pro provoz eTestů

Ministerstvo dopravy zavedlo s účinností od 1. července 2006 novou podobu zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy prováděnou v informačním systému eTesty. Systém umožňuje provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele k získání a rozšíření řidičského oprávnění (včetně přezkoušení odborné způsobilosti), profesní způsobilosti (průkaz...

Formulář záznamu o dopravní nehodě

Vyjádření k povinnosti mít ve vozidle záznam o dopravní nehodě S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí...

Seznam akreditovaných školicích středisek

Odkaz na jednotlivé informace poskytované krajským úřadem:Jihomoravský krajPlzeňský krajOlomoucký krajVysočinaKarlovarský krajJihočeský krajLiberecký krajZlínský krajMoravskoslezský krajKrálovéhradecký krajPardubický krajStředočeský krajÚstecký krajPraha  

Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)

Důležité informace k povolování výjimek ze zákazu jízdy(k § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů)Vzor žádosti je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních...

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Stanovisko k uplatnění podmínek pravidelného školení za účelem vydání řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče, nebo vydání průkazu profesní způsobilosti řidičePotvrzení pravidelného školeníStanovisko ke lhůtám pravidelného školeníŽádost o přijetí k výuce a výcvikuStáhněte si aplikaci "Seznam žadatelů ke zkouškám"

Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená vyhláška byla ve věci harmonizovaných kódů novelizována vyhláškoou č. 75/2016 Sb., s datem účinnosti k 1. 1. 2017.HARMONIZOVANÉ KÓDY A NÁRODNÍ KÓDYV řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bodu 12 uvádí...

STK - Instrukce pro STK

Věstník dopravy č. 1/2013, položka 1.1. brzdové zařízení (3.1.2013)Věstník dopravy č. 1/2013, položka 2.6. elektrický posilovač řízení (3.1.2013) Instrukce pro STK č. 12/2015 – Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Instrukce pro STK č. 11/2015– Změna přílohy č. 1 &bdquo...

Celkem dokumentů:61