Obchvat Svitav na silnici I/43 začíná sloužit řidičům

Obchvat Svitav na silnici I/43 začíná sloužit řidičům
19.12.2023Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje silnici I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a Lačnovem, která bude sloužit zejména jako obchvat města Svitavy. Nová komunikace nahradí tu stávající, která má vzhledem k současným dopravním potřebám již nedostatečné výškové, směrové i šířkové uspořádání a nesplňuje tedy dnešní požadavky na bezpečný a plynulý provoz.

Obchvat Svitav na silnici I/43 začíná sloužit řidičům
„Silnice I/43, na které obchvat vznikne, je hlavní spojnicí východních Čech s Jihomoravským krajem. Podle posledních dat ze sčítání dopravy projede městem kolem 14 tisíc aut denně. Nový desetikilometrový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu ze Svitav, Lačnova i Hradce nad Svitavou a výrazně  tak zlepší životní podmínky místních obyvatel,“ upozornil ministr dopravy Martin Kupka. 

Nebezpečnými místy v trase původní I/43 byly zejména dva nízké a úzké podjezdy pod železniční tratí, kde musely nákladní automobily využít pro průjezd obou jízdních směrů. Celou situaci ještě zhoršovaly špatné rozhledové podmínky. Nová trasa silnice I/43 se s železnicí v žádném místě nekříží.

„Novou trasu ocení zejména řidiči nákladních automobilů, kteří od dnešního dne již nebudou muset jezdit skrz úzké podjezdy pod železnicí. Zásadního zlepšení se ovšem dočkají všichni řidiči, neboť vedením trasy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému zvýšení plynulosti a také bezpečnosti dopravy, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku.,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby bylo osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov

  • délka: 9,5 km 
  • kategorie: S 11,5/70 
  • počet všech stavebních objektů: 100
  • zhotovitel: Eurovia CS, M-Silnice
  • cena stavby dle smlouvy: 787 mil. Kč bez DPH
  • termín realizace: 2022 – 2023

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 253,3 kilometrů nových staveb. Jedná se o 189,1 km dálnic a 64,2 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 110 km dálnic a silnic I. třídy. Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
 
Zpět na výpis článků