Distribuce objednané dezinfekce pro veřejnou dopravu již běží

Distribuce objednané dezinfekce pro veřejnou dopravu již běží
19.3.2020Média a tiskové zprávy

(AKTUALIZOVÁNO 20. 3.) Ve čtvrtek 19. 3. začala postupná distribuce zatím dostupné dezinfekce pro dopravce v závazkové veřejné osobní dopravě, kteří na základě výzvy Ministerstva dopravy registrovali svoji poptávku do 12. března 2020. Samotná distribuce probíhá prostřednictvím Sdružení ČESMAD. Hotová je i výzva k dotacím na proplacení nákladů na dezinfekci, kterou si firmy v závazkové dopravě nakoupily samy nebo pořídily přes centrální distribuci.

Distribuce objednané dezinfekce pro veřejnou dopravu již běží

Dezinfekce pro dopravce v závazku

Poptávaná dezinfekce se k dopravcům, kteří splňují podmínky odběru a přihlásili se, bude dostávat prostřednictvím Sdružení ČESMAD, které ji odebírá po jednotlivých várkách z centrálního skladu od 19. 3. 

Postupně se uspokojuje poptávka; priorita jsou malá balení dezinfekce pro řidiče do autobusů. 

Dopravci za odebrané zboží zaplatí cenu, za kterou byly prostředky zajištěny; tuto částku ale bude možné proplatit z přislíbené dotace s alokací 100 milionů Kč. 

Výzva 100 mil. Kč na dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky

Na úřední desce ministerstva byla dne 19. března zveřejněna výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby.

Administrace se bude řešit prostřednictvím 14 krajů a obcí, kde je zajišťována městská hromadná doprava. Kraje a obce jsou informovány prostřednictvím Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Účelová dotace je určena na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy. 

Na dotaci je vyčleněno v rozpočtu Ministerstva dopravy 100 000 000,- Kč. Z této celkové částky bude 20 % poskytnuto drážním osobním dopravcům v závazku Ministerstva dopravy  a 80 % bude poskytnuto krajům a hlavnímu městu Praze pro dopravce veřejné dopravy zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících. Kraje a Hlavní město Praha zároveň provedou distribuci poměrných částek na města, která v jejich územním obvodu zajišťují městkou hromadnou dopravu.  

Konkrétní výše  finančních prostředků byla krajům a hlavnímu městu Praze přiznána podle počtu přepravených osob za rok 2018. Maximální výše dotace je ve výzvě uvedena zvlášť u každého oprávněného příjemce.

Ukončení příjmů žádostí o dotaci je nastaveno na 30. dubna 2020. Příjemce bude povinen následně doložit poskytovateli dotace do 31. srpna 2020 přehled poskytnutých prostředků společně s daňovými doklady a do 30. září 2020 vrátit nevyčerpanou či nedoloženou část finančních prostředků.

Rekapitulace:

  • o dezinfekci může přes Sdružení ČESMAD zažádat dopravce veřejné osobní dopravy, který zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících,  
  • dezinfekce se průběžně naskladňuje a vyskladňuje Sdružení ČESMAD, který ji dále distribuuje,
  • o zahájení výdeje budou dopravci, kteří splňují podmínky informováni, 
  • celkem 100 milionů Kč na dezinfekci pro zaměstnance v závazkové veřejné dopravě se bude rozdělovat prostřednictvím 14 krajů a měst s městskou hromadnou dopravou. Podmínky výzvy jsou na webu MD, dopravci žádnou žádost neposílají. 

(ilustrační foto: Pixabay; text budeme průběžně aktualizovat)
Zpět na výpis článků