Doprava letos čerpá peníze na stavby nejlépe v historii, šlo na ně už 66 mld. Kč

Doprava letos čerpá peníze na stavby nejlépe v historii, šlo na ně už 66 mld. Kč
7.12.2016Tiskové zprávy

Na dopravní stavby směřovalo letos už 66,4 miliard korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o historicky nejlepší čerpání fondu, na úrovni 82,6 % všech prostředků pro letošní rok. Velmi úspěšně resort dopravy čerpá i peníze z Operačního programu Doprava (OPD), tedy z evropských fondů. Ke konci listopadu bylo z OPD vyčerpáno celkem 9,9 miliard korun, tj. 69% upraveného rozpočtu pro letošek.

Doprava letos čerpá peníze na stavby nejlépe v historii, šlo na ně už 66 mld. Kč
Původně schválený rozpočet SFDI na rok 2016 v celkové výši  65,7 mld. Kč byl již vyčerpán v plné výši. Díky úspěšnému čerpání evropských prostředků z OPD v loňském roce získal letos SFDI další zdroje navíc, a bylo možné ho navýšit na celkových 80,5 mld. Kč (tj. upravený rozpočet SFDI).

Operační program Doprava vyhlásil ze všech programů nejvyšší objem výzev. Jedná se o 25 výzev v objemu 130,6 mld. Kč, což představuje 102,9 % alokace celého programu. Letošní čerpání OPD je dle rozpočtu SFDI odhadováno ke konci roku na 14,3 mld. Kč., to znamená plné vyčerpání evropských zdrojů pro letošek. Pokud se podaří stejně úspěšně vyčerpat i 25 miliard evropských prostředků, které jsou v OPD připraveny na rok 2017, bude mít příští rok ČR vyčerpánu zhruba jednu třetinu celého Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

„Mezi nejvýznamnější běžící projekty, které jsou letos financovány z prostředků OPD, patří výstavba nových úseků dálnice D3, modernizace D1, stavba D1 v úseku Přerov – Lipník, obchvat Třince na silnici 1/11 či stavba úseku Ostrava Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava na stejné komunikaci,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Řada dalších důležitých projektů je letos z evropských peněz financována na železnici. Jde například o modernizace trati Rokycany  - Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Olomouc, přestavbu železničního uzlu Plzeň, modernizaci železniční stanice Česká Lípa či revitalizaci trati Okříšky - Zastávka u Brna.

Údaje vychází ze skutečně realizovaných plateb ze SFDI a jsou postupně promítány do monitorovacího systému Ministerstva pro místní rozvoj. Právě údaje o čerpání ze SFDI jsou reálným ukazatelem využívání evropských prostředků v resortu.

Čerpání prostředků v průběhu roku je každoročně ovlivněno průběhem stavební sezony, kdy v I. čtvrtletí prakticky neprobíhají žádné významné stavební práce kvůli nevhodným klimatickým podmínkám a v dalších čtvrtletích má čerpání zhruba dvouměsíční zpoždění oproti výstavbě díky lhůtě splatnosti faktur. V posledních dvou měsících roku tedy každoročně čerpání rapidně narůstá.
 
Zpět na výpis článků
Související články