Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu může začít

Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu může začít
29.4.2021Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy dosáhlo s koncesionářem projektu, za nímž stojí společnosti VINCI Concessions a Meridiam, tzv. finanční uzavření pro financování dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Tím skončila přípravná fáze před samotným zahájením stavebních prací na 32 kilometrech nové dálnice a obnově existujících 16 km navazujících čtyřpruhových úseků.

Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu může začít
V souladu s podanou nabídkou obsahující fixované úrokové marže a ceny stavebních prací a vývojem tržních mezibankovních sazeb v období od podání nabídek byla platba za dostupnost stanovena ve výši 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě, což je výrazně méně než limitní částka ve výši 23,7 miliardy korun, kterou si Ministerstvo dopravy před podáním nabídek stanovilo jako hraniční pro výhodnost financování dostavby D4 prostřednictvím modelu PPP. Financujícími institucemi Koncesionáře se na základě finančního uzavření staly: ČSOB, MEAG, DZ Bank, Nord LB, Siemens, KfW, IPEX, SMBC, Société Générale a Unicredit.

„Jedná se o cenu, která je fixována na celou dobu trvání projektu, nelze ji však považovat za definitivní. Podobně jako je tomu u hypoték, počítá smlouva s možností refinancování v případě příznivého vývoje úrokových sazeb. Standardem bývá  refinancování po dokončení fáze výstavby, kdy významně klesnou projektová rizika, díky čemuž může být dosaženo významné úspory,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.  

Koncesionářskou smlouvu se zástupci společností VINCI Concessions a Meridiam podepsal ministr dopravy Karel Havlíček 15. 2. 2021. „Podmínkou plnohodnotné účinnosti smlouvy však bylo dosažení finančního uzavření, ke kterému došlo právě dnes,“ dodává Havlíček. Od finančního uzavření počíná koncesionáři běžet lhůta 44 měsíců (tj. 3 roky a 8 měsíců), ve které musí dálnici postavit a uvést do provozu. Smluvní termín zprovoznění tak vychází na prosinec 2024.

Následovat bude fáze provozování a údržby dálnice koncesionářem v délce 292 měsíců (tj. 24 let a 4 měsíce), během kterých ji stát bude „splácet“ formou platby za dostupnost. Ta je vázána na dodržování dohodnutých kritérií kvality a dostupnosti jednotlivých úseků dálnice. Koncesionář se v souvislosti s finančním uzavřením stal stavebníkem projektu a přebírá tak i zodpovědnost za veškerý rozsah prací, včetně potřebných změn vydaných povolení a zajištění archeologických průzkumů, které předchází samotné výstavbě dálnice. 

Již od března probíhaly na trase budoucí dálnice přípravné práce související zejména s odstraňováním mimolesní zeleně. Ministerstvu dopravy nyní smlouva ukládá předat dle stanoveného harmonogramu koncesionáři prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic všechna stavební povolení a potřebné pozemky. V kompetenci koncesionáře naproti tomu bude předání staveniště společnosti DIVia stavební s.r.o, která je zhotovitelem stavby a 100% dceřinou společností Eurovia CS. 

„Dosažené finanční uzavření znamená, že projekt vstupuje definitivně v plném rozsahu v platnost. Naším cílem je postavit a provozovat inovativní a udržitelnou dálnici. Nová dálnice D4 zaručí motoristům vysokou úroveň bezpečnosti a pohodlí na silnici a zlepší dopravní podmínky a plynulost provozu, a tím sníží riziko dopravních kongescí i znečišťování životního prostředí,“ uvedl za koncesionáře Christian Biegert, zástupce konsorcia VINCI Concessions a Meridiam pro Českou republiku. „Nyní po finančním uzavření může být projekt zahájen, první stavební práce očekáváme v druhé polovině května,“ doplnil pan Biegert.

Spolu se stavbou nových 32 kilometrů dálnice bude koncesionář provozovat a udržovat v bezvadném stavu dalších 16 kilometrů dálnice D4 a silnice I/20, které před uvedením do provozu nových úseků obnoví a dovybaví mj. dálniční technologií a bezpečnostními zálivy. Stát začne dálnici splácet až po dokončení a po 25 letech provozu ji převezmeme ve stavu, který můžeme označit jako nový. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale kompletní službu ve formě výstavby, provozu a údržby.

Na straně České republiky se na úspěšné přípravě projektu podílelo nejen Ministerstvo dopravy, ale i Státní fond dopravní infrastruktury v oblasti financování a Ředitelství silnic a dálnic v oblasti majetkoprávního vypořádání a povolovacích procesů.

Komplexní poradenství České republice bylo poskytováno mezinárodním týmem složeným ze zástupců advokátní kanceláře White & Case, České spořitelny, a.s. jako finančním poradcem a Obermeyer Helika a.s. a SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. jako technickým poradcem. 
Zpět na výpis článků