Instituce napříč resortem zahajují spolupráci na preventivní bezpečnostní kampani na železnici

Instituce napříč resortem zahajují spolupráci na preventivní bezpečnostní kampani na železnici
16.6.2023Tiskové zprávy

Pod záštitou Ministerstva dopravy podepsaly Správa železnic, České dráhy a Drážní úřad memorandum o dlouhodobé spolupráci s cílem řešit neubývající počty úrazů na železnici. Zároveň tak symbolicky zahájili preventivní bezpečnostní kampaň, která přiblíží rizika nepozorného chování v blízkosti železnice. První část startuje na sociálních sítích, s přicházejícím létem se zaměří především na nebezpečné chování mladé generace na železnici.
 

Instituce napříč resortem zahajují spolupráci na preventivní bezpečnostní kampani na železnici
„Všichni bychom rádi žili v ideálním světě, kde k nehodám nedochází. Zcela eliminovat je bohužel nedokážeme, přesto se o to musíme snažit. Zároveň je třeba si uvědomit, že železnice je specifickým druhem dopravy a následky takových událostí jsou mnohdy fatální,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Za minulý rok se na železnici stalo celkem 453 nehod s následky na zdraví osob a 238 lidí těmto zraněním podlehlo. Z dostupných údajů přitom vyplývá, že mezi příčinami střetu s vlakem dominuje nerespektování pravidel ze strany chodců a řidičů. Statistiky rovněž ukazují, že počet úrazů osob ve věku do 26 let je nejvyšší za posledních 5 let.

„Jsem velmi rád, že se z naší iniciativy v rámci železnice podařilo domluvit na společném postupu. Díky investicím se bezpečnost provozu daří dlouhodobě zvyšovat. K tomu, aby se nám společně podařilo výrazně snížit počet úrazů na železnici, je nezbytná účinná osvěta,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Střet vlaku s automobilem nebo s člověkem bohužel není nic výjimečného. Musíme společně dělat maximum pro to, aby takových případů bylo co nejméně. Při srážce s osobou jde o zmařený lidský život, často kvůli zbytečné nepozornosti nebo podcenění situace. Při srážkách na přejezdech jsou v ohrožení lidé v automobilu i ve vlaku. Především nákladní vozidla jsou v tomto směru nebezpečnou zbraní. Loni se při nehodách na železničních přejezdech zranilo ve vlacích 17 osob, včetně našich zaměstnanců. Věříme, že kampaň má smysl a splní svůj účel,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.
  První fáze kampaně poběží na sociálních sítích a je zaměřená primárně na děti a mládež. Poutavou formou představí prázdninové on-line desatero, tedy základní pravidla opatrnosti při pohybu na železnici. Naváže v tomto směru na již probíhající aktivity, jako například Preventivní vlak bezpečné železnice. Podle memoranda bude spolupráce pokračovat na podzim, druhá fáze vyvrcholí celostátní mediální kampaní.

"Dlouhodobě společně usilujeme o snížení rizik a zvýšení bezpečnosti na železnici. Kromě úprav tratí, železničních vozidel a dalších opatření, která se systematicky realizují, je základním předpokladem pro prevenci úrazů opatrnost a respekt osob při pohybu v prostoru či těsném okolí dráhy," říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.
 

Počty úrazů osob po nehodách na železnici


tabulka-nehody.png

 
Zpět na výpis článků