Ministerstvo otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic

Ministerstvo otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic
31.10.2019Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dalších rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 145 miliónů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Ministerstvo otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic
Dne 31. 10. 2019 vyhlašuje Ministerstvo dopravy čtvrtou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic. Maximální alokace na tuto výzvu je 145 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 27. února 2020.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří na území členských států EU v současnosti provozují alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125 rychlodobíjecích stanic umístěných rovnoměrně po celém území České republiky. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe naplní tato kritéria.

Vzhledem k vývoji technologie dobíjení elektromobilů Ministerstvo dopravy v poslední čtvrté výzvě nově podpoří i instalace min. 15 dobíjecích stanic o výkonu min. 150 kW, ostatní stanice o výkonu minimálně 40 kW. V rámci čtyř výzev by mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený Národním akčním plánem čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015.

Tato nově vyhlašovaná výzva navazuje na třetí výzvu vyhlášenou v březnu 2019. Ministerstvo dopravy obdrželo 1 žádost o podporu, předložený projekt úspěšně prošel hodnocením.

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 70, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde: https://www.opd.cz/stranka/vyzva-70/ 
Zpět na výpis článků
Související články