Řidičský průkaz bude možné od července vyměnit kdekoliv

Řidičský průkaz bude možné od července vyměnit kdekoliv
4.6.2018Tiskové zprávy

Úředníci provedli od loňského června, od kdy mají motoristé možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, téměř čtyři miliony úkonů. Na každého návštěvníka připadají v průměru tři úkony, znamená to tedy, že na jednotlivá pracoviště registru vozidel v celé republice přišlo celkem 1 333 084 lidí, z toho 494 tisíc (37 procent) přišlo na úřad mimo své trvalé bydliště.

Řidičský průkaz bude možné od července vyměnit kdekoliv
Nejvíce změn bylo provedeno na registrech vozidel v Praze (286 746 lidí, z toho 72 503 nespadalo svým trvalým bydlištěm pod tento úřad, tj. 25 %), v Plzni (32 209 lidí, z toho 15 856 využilo možnost jít na jiný úřad, tj. 48 %), v Brně (45 587 lidí, z toho 14 835 spadalo pod jinou obec s rozšířenou působností, tj. 32 %) a v Ostravě (39 159 lidí, z toho 13 544 trvalým bydlištěm spadalo pod jinou obec s rozšířenou působností, tj. 34 %).

„Od  července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti  také v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů apod. Na řidičských průkazech se již také nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy, např. z důvodu přestěhování, nebudou tedy motoristé muset doklad měnit.    

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude dále týkat také možného vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydání výpisu z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také např. vzdání se řidičského oprávnění.

Rozvolnění místní příslušnosti se bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.

Co nebude možné vyřídit v rámci částečného rozvolnění místní příslušnosti, tzn., že se žadatel bude muset dostavit na příslušný úřad podle svého trvalého bydliště

• zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu
• vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vrácení řidičského průkazu
• odevzdání řidičského průkazu, např. na základě uloženého zákazu činnosti zákazu řízení
• podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu
• odnětí či pozastavení řidičského oprávnění 
Zpět na výpis článků
Související články