Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035

Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035
17.10.2023Tiskové zprávy

Na jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku dne 16. října byl přijat obecný přístup Rady k nařízení o nových emisních limitech CO2 pro nákladní automobily a autobusy. Česká republika přispěla k významnému zmírnění dopadů připravované regulace. Nejvýznamnější změnou je vynětí všech dálkových a příměstských autobusů z požadavků na zcela bezemisní provoz a oddálení závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035. Schválený návrh počítá také s přezkumem cílů i celého nařízení v roce 2027.

Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035
„Stejně jako v případě emisní normy EURO 7 jsme zajistili zmírnění dopadu návrhu na dostupnost dopravy a české firmy. Přestože jsme se dobrali řady ústupků v náš prospěch, ve finálním hlasování jsme se museli zdržet, protože norma je pro nás pořád přehnaně ambiciózní a obtížně dosažitelná,“ zdůrazňuje ministr dopravy Martin Kupka. Změny budou mít pozitivní dopad i na místní samosprávy a městské dopravní podniky. 


Společně s dalšími státy jsme vyjednali:

1) Všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035, ne od roku 2030, jak původně navrhovala Evropská komise. „Pro Českou republiku, která patří mezi jednoho z evropských lídrů výroby autobusů a města zde ve velké míře zajišťují MHD, je to důležitý bod celého návrhu,“ říká ministr Martin Kupka, do jehož gesce toto nařízení spadá.
2) Cíle bezemisního provozu se nebudou vztahovat na dálkové, regionální a příměstské autobusy.
3) Zapojení korekčního fakturu (carbon correction factor) do revizní doložky, což by umožnilo do cílů v určité míře započítat i například pokročilá biopaliva nebo syntetická paliva. „Pokládáme to za důležitý vklad k dodržení principů technologické neutrality,“ zdůrazňuje Kupka. 
4) Revizní klausule, která zajistí opětovné vyhodnocení účinnosti a udržitelnosti opatření v roce 2027.

Co se oproti původnímu návrhu nemění:

-    Limity snížení emisí CO2 u nových nákladních vozidel pro jednotlivé milníky:
-    45% snížení emisí od roku 2030;
-    65% snížení emisí od roku 2035;
-    90% snížení emisí od roku 2040.

Návrh Evropské komise se týká nákladních automobilů (nad 5 tun), městských a dálkových autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nemotorových vozidel tažených motorovým vozidlem) nad 8 tun.

Návrh se nevztahuje na tato těžká vozidla:

•    vozidla produkovaná malými výrobci;
•    vozidla používaná k těžebním, lesnickým a zemědělským účelům;
•    vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými silami a pásová vozidla;
•    vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku nebo neodkladnou lékařskou péči;
•    účelová vozidla, jako jsou popelářské vozy.

Pokud jde o další postup ve vyjednávání návrhu, nyní očekáváme přijetí pozice ze strany Evropského parlamentu a následně bude přikročeno k vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem o výsledně podobě textu. 
 
Zpět na výpis článků