Otevíráme dálniční obchvat Loun na dálnici D7

Otevíráme dálniční obchvat Loun na dálnici D7
20.9.2023Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dálniční obchvat Loun na dálnici D7. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7. 

Otevíráme dálniční obchvat Loun na dálnici D7
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dálniční obchvat Loun na dálnici D7. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7. 

„Jsem rád, že se nám po dlouhých 24 letech průtahů a komplikací pomohlo dostavět a otevřít dálniční obchvat Loun, který pomůže nejenom místním, ale všem, kteří tu budou projíždět. Navazující úsek dálnice D7 u Chlumčan, který se začal stavět na začátku loňského roku, se nám ale povedlo výrazně urychlit. Z celé plánované D7 tak bude chybět posledních pět kilometrů u Postoloprt na Lounsku, které se budou stavět v letech 2026 až 2028. Dostavbou této dálnice zlepšíme spojení na Německo a zajistíme tak lepší dopravní obslužnost průmyslových zón. Doháníme tak další z dluhů a snažíme se dopravní infrastrukturu co nejrychleji dostavět. Kvalitní dopravní infrastruktura je jedním z pilířů strategických investic v rámci Restartu Česka,“ říká premiér Petr Fiala.

Nová dálnice významně zvýší bezpečnost a plynulost dopravy v místě, kde každý den projede téměř 13 tisíc vozidel a kde se stala řada dopravních nehod i s tragickými následky. Z hlediska zlepšení dostupnosti a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy je však zásadní, aby byla dálnice D7 zprovozněna kompletně v celé své délce.

Obchvat Loun byl zprovozněn už v roce 1999 a už tehdy se počítalo s tím, že vytvoří polovinu dálnice, která bude dostavěna později. „Je pravda, že obchvat uvádíme do provozu s tříměsíčním zpožděním, není to proto, že by se zde pracovalo málo nebo pomalu. Původní silnice byla v horším stavu, než se předpokládalo, a silničáři zde proto museli odvést pořádný kus práce navíc. Pracovalo se o víkendech, o svátcích a jen díky tomu není zpoždění ještě delší. Silničářům za to patří velký dík,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé, a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně s dalšími evropskými státy. 

„Ještě v letošním roce tak zprovozníme další úsek D7 u Chlumčan, i když v části estakády u Chlumčanského mlýna v polovičním profilu a zároveň připravujeme vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele na chybějící úseky ve Středočeském kraji, abychom je během příštího roku mohli začít realizovat. Posun v přípravě předpokládáme do konce letošního roku i na posledním úseku u Postoloprt, kde očekáváme vydání územního rozhodnutí,“ představil aktuální stav přípravy dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Důvodem přestavby silnice I/7 na dálnici D7 je kromě růstu dopravních intenzit, které zvyšují riziko dopravních nehod, také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště, jedné z největších v České republice.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

  • délka: 6,1 km 
  • kategorie: R 25,5/100 
  • počet všech stavebních objektů: 70
  • zhotovitel: Eurovia CS, a. s. Herkul, a. s.
  • cena stavby dle smlouvy: 773 mil. Kč bez DPH
  • termín realizace: 2020 – 2023 
  • vizualizace stavby: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 259,9 kilometrů nových staveb. Jedná se o 172,6 km dálnic a 87,3 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 85,4 km dálnic a silnic I. třídy.
 
Zpět na výpis článků